Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι παρακάτω:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος.
 • Κοινωνικο – οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών.
 • Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα).
 • Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα.
 • Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο,  κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο.
 • Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός.

Επίσης, αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία), το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο – κοινωνικα χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος-21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

Ειδικότερα, το συνέδριο θα προσφέρει σε άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα -μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες:

 • να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή
 • να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους
 • να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων
 • να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων πατήστε εδώ:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 8/4/2018 30/4/2018


 • Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν στην αγγλική γλώσσα.
 • Ο τόμος των πρακτικών θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή (με ISBN) και θα
  αποσταλεί προς τους εισηγητές σε διάστημα λίγων μηνών από την λήξη του
  συνεδρίου.
 • Βιβλίο περιλήψεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα διανεμηθεί στους
  εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
 • Επιλεγμένα άρθρα ανακοινώσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθούν
  σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Την Κυριακή, μετά το πέρας του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα επισκεφτούν πόλη-
λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και θα ξεναγηθούν σε τοπικά θεματικά
μουσεία και χώρους πολιτισμού. ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ!

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής:

Ελένη Γ. Γαβρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Close Menu