Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας)».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22-24 Νοεμβρίου του 2018, στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Διεθνούς Συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας», προέκυψε η ιδέα συνέχισης μιας ανάλογης επιστημονικής συνάντησης σχετικά με τον πολιτισμό, την οικιστική και την ανθρωπογεωγραφία από ομάδα συμμετεχόντων στην οργάνωση του Συμποσίου που έλαβε χώρα το 2014 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (διοργάνωση: Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών).

Μέσα στα δεδομένα ιστορικά χρονικά όρια (18ος – 21ος αιώνας), καθορίζονται τρεις γεωγραφικοί θεματικοί κύκλοι: Ευρώπη, Βαλκάνια και «Ελληνικός χώρος», με αύξουσα σημασία ως προς το τρίτο σκέλος.

Κατά τον 18ο αιώνα το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου αναδομείται, ενώ η Μ. Βρετανία κυριαρχεί στο αποικιακό θαλάσσιο εμπόριο με πόλεις-κλειδιά, όπως η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια και η Κωνσταντινούπολη.

Στη Βαλκανική Χερσόνησο, εξαιτίας του ανταγωνισμού και των πολεμικών συγκρούσεων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, δημιουργείται μια σειρά διεθνών Συνθηκών (Κάρλοβιτς (1699), Πασσάροβιτς (1718) και Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774)), οι οποίες λειτουργούν θετικά, ουδέτερα ή ενδεχομένως και αρνητικά σε πόλεις-λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, με αποτελέσματα που δεν είναι ευρέως γνωστά. Παράλληλα, οι μεγάλοι θαλάσσιοι δρόμοι (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα) δραστηριοποιούνται δια της μεταφοράς προϊόντων, αλλά και ιδεών, με επιπτώσεις στις απολήξεις των διαδρομών.

Η διαδικασία ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους (1827-1832) και η καθιέρωση της Αθήνας (1832) ως πρωτεύουσας εγκαθιδρύουν, σε χωρικό επίπεδο, ένα νέο πρότυπο νεοκλασικού οικισμού, με μεγάλη απήχηση στο ελεύθερο νότιο τμήμα της Ελλάδας.

Πόσο, όμως, αυτό το πρότυπο επηρέασε τον νησιωτικό χώρο στο σχεδιασμό των πόλεων-λιμανιών, αλλά και γενικότερα τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις (π.χ. κατοικία);

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά στην περίοδο μελέτης, όπως νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία).

Επίσης, αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος-21ος αιώνας).

Close Menu