Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος
  • Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών
  • Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)
  • Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα
  • Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο,  κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο
  • Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός
Close Menu