Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι παρακάτω:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος.
 • Κοινωνικο – οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών.
 • Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα).
 • Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα.
 • Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο,  κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο.
 • Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός.

Επίσης, αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία), το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο – κοινωνικα χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος-21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

Ειδικότερα, το συνέδριο θα προσφέρει σε άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα -μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες:

 • να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή
 • να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους
 • να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων
 • να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: ΕΛΗΞΕ


 • Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Ο τόμος των πρακτικών θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή (με ISBN) και θα
  αποσταλεί προς τους εισηγητές σε διάστημα λίγων μηνών από την λήξη του
  συνεδρίου.
 • Βιβλίο περιλήψεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα διανεμηθεί στους
  εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
 • Επιλεγμένα άρθρα ανακοινώσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθούν
  σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Την Κυριακή, μετά το πέρας του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα επισκεφτούν πόλη-
λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και θα ξεναγηθούν σε τοπικά θεματικά
μουσεία και χώρους πολιτισμού. ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ!

Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής:

Ελένη Γ. Γαβρά, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Close Menu